Ondernemers te optimistisch over verkoopprijs van hun bedrijf

Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben een veel te rooskleurig beeld van de verkoopwaarde van hun eigen bedrijf. MKB’ers denken dat gemiddeld 9,4 keer de jaarwinst te kunnen vragen en dat ook te krijgen. Dat is twee keer dan wat in de praktijk wordt betaald.

Dit is een van de uitkomsten van een rondvraag die fusiebemiddelaar Marktlink heeft gehouden onder (mede-)eigenaren van Nederlandse familiebedrijven. Tweehonderd ondernemers deden mee aan de jaarlijkse enquête.

Geen idee

‘De waarde van een onderneming ligt in de praktijk bij overname op ongeveer vier tot zes keer de jaarwinst’, zegt partner Tom Beltman. De verwachte multiplier bij een verkoop van het bedrijf, de eerder genoemde factor 9,4, ligt wat hoger dan toen dezelfde vraag een jaar geleden werd gesteld. Bijna de helft van de ondervraagde ondernemers zegt overigens geen idee te hebben wat hun onderneming waard is.

De uitkomst van de ondernemersenquête bevestigt de bevindingen uit andere onderzoeken. Verkoopplatform Brookz bijvoorbeeld hield eerder dit jaar een onderzoek naar cijfers en trends in de overnamemarkt.

Wensdenken

Volgens Brookz denkt een ondernemer gemiddeld 30% meer te krijgen voor zijn bedrijf dan de waarschijnlijk reële marktwaarde. Dat zou te maken hebben met wensdenken. De ondernemer die eenmaal het besluit genomen heeft zijn bedrijf te verkopen, kijkt wat hij nodig denkt te hebben voor zijn pensioen en ziet dat als vertrekpunt van de onderhandelingen met een mogelijke koper.

In het onderzoek van Marktlink wordt opnieuw gehint op een verkoopgolf, de golf aan bedrijfsverkopen die al jaren wordt voorspeld. In de praktijk zijn er relatief weinig verkooptransacties.

Verkoop

Driekwart van de ondervraagde ondernemers zou volgens het onderzoek van Marktlink ‘nadenken’ over verkoop van zijn bedrijf. Maar die conclusie is dubieus. De vraag aan de groep ondernemers was ‘of ze weleens nagedacht hebben over de opvolging of verkoop van hun bedrijf’. Op die algemene vraag antwoordde 75% van de ondervraagden bevestigend.
De onderzoekers stellen verder dat het aantal ondernemers dat binnen twee jaar zijn bedrijf denkt te verkopen, circa 20% is. Daarmee is die groep veel groter dan de 9% uit hetzelfde onderzoek precies een jaar geleden.

In het onderzoek werden mkb’ers met tien tot tweehonderd werknemers ondervraagd. Er werden maar liefst zesduizend bedrijven benaderd. Slechts 3% wilde de vragen over verkoopintenties van de onderneming beantwoorden. Dat komt overeen met tweehonderd ondernemers.

Bron: FD Financieel Dagblad, 6 oktober 2016

About the author