geldvoorelkaar.nl presenteert factsheet concrete resultaten van alle gefunde projecten!

Geldvoorelkaar.nl is de pionier in de crowdfunding markt en zet zich in voor verdere ontwikkelingen en transparantie van de sector.

22-11-2016

In deze factsheet presenteren wij u de cijfers vanaf begin 2011 (de start van Geldvoorelkaar.nl) tot en met 22 november 2016. U ziet onder andere het totaal aantal gefunde projecten, het aantal volledig uitbetaalde projecten, het totaal bedrag dat door investeerders is gefinancierd en het aantal stopgezette projecten per risicoclassificatie. Het gemiddelde actuele rendement op jaarbasis (het netto rendement) over de totale portefeuille bedraagt 6,48%

gve-infografic-cijfers-novemberDe rekenmethodiek (Internal Rate of Return) voor het berekenen van het portefeuille rendement is met behulp van een externe actuaris tot stand gekomen.
Deze factsheet is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Let op ! Elke vorm van investeren kent risico’s. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt, dan u heeft ingelegd. Wij adviseren slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfundingprojecten en uw inleg te spreiden, waarbij uw grootste individuele investering niet meer bedraagt dan 10% van uw totaal geïnvesteerd vermogen. De markt voor crowdfunding is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico informatie

Geldvoorelkaar.nl besteedt blijvend aandacht aan de risico informatie richting investeerders. In dit kader zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Geldvoorelkaar.nl is als eerste crowdfundingplatform overgegaan tot implementatie van de investeerderstoets, die afgelegd moet worden bij een investering groter dan € 500,- of bij een cumulatieve investering van meer dan € 5.000,-, ondersteund door de AFM.
  • Geldvoorelkaar.nl benadert persoonlijk (telefonisch) iedere investeerder die voor de eerste maal meer dan € 5.000,- in een individueel crowdfundingproject viaGeldvoorelkaar.nl investeert. Hierbij wordt het belang van spreiding benadrukt, alsmede het beleggen in crowdfundingprojecten met een acceptabel percentage van het vrij beschikbare vermogen.
  • Geldvoorelkaar.nl benadrukt in haar communicatie structureel het belang van spreiding van investeringen over meerdere crowdfundingprojecten met verschillende risicoclassificaties.
About the author